diumenge, 2 de novembre del 2008

Els dos tenen barra

Article publicat a El Punt, edició del País Valencià, el 2 de novembre de 2008

Els dos tenen barra

Amb tota la cara de pastís de glòria, el Conseller d’Educació Font de Mora ha encaixat la broma de la qual sóc autor de traduir-li el nom a l’anglès (El Punt, 5 d’octubre, “Quina parella”). Pensí: - Vosté no vol boicotejar l’assignatura d’Educació per a la ciutadania, ordenant que s’impartisca en anglès? Doncs, tinga, dos tasses, vosté serà Mr. Mulberry’s Fountain, o siga el senyor Font (de la melmelada) de Mora. Jo em referia als fruits de les moreres, però al Conseller, pel que es veu, li agrada més la pluridrupa dels esbarzers, segurament també en melmelada i per això en lloc de Mulberry s’ha posat Blackberry, però és igual, Mulberry o Blackberry. Altra cosa és que jo utilitze el genitiu saxó, que crec que és més impactant, però el Conseller deu saber més anglès i jo em plegue a la seua sabiduria demostrada i contrastada, no debades és metge forense i això és, pel que es veu, una patent per a fer el burro, també en anglès. Em sap greu tot açò per Castelló, perquè em cauen molt bé els castelloners, però, amb paios com el Conseller, o com Fabra, Mare de Déu (del Lledó)!, on anirem a parar? Aclarit, doncs, que sóc l’inventor de traduir el conseller, vull felicitar els ensenyants i Enric Morera perquè s’han fet ressò de la proposta. I ara, com l’article a què he al·ludit el dedicava també al Cardenal Garcia-Gasco, als dos alhora, aprofitaré que em queda un poc d’espai per dedicar-li un verset de comiat, perquè m’han dit que se’n va allà on el pariren (Madrid). El problema és la rima, perquè rimar amb Garcia és fàcil, però Garcia-Gasco sols pot rimar fiasco, així que: “Quan se’n va Sa Eminència?/ Quan se’n va Garcia-Gasco?/ El recordarem a València/ Com un eminent fiasco!” Observeu la relació eminent-Eminència. Només per la seua agressiva actitud contra la llengua, pel seu integrisme sexual i per tot això dels beats del bàndol franquista de la Guerra Civil, crec que s’ha fet mereixedor del verset. I a més, perquè forma un tàndem tan perfecte amb el Conseller: quina parelleta (o siga what a couple!).