dijous, 19 de juliol de 2012

BEN FOTUTS!

BEN FOTUTS!
Article publicat a el Punt/Avui el dia 19 de juliol de 2012

La darrera cosa que no s'ha de perdre mai és el coratge, com fan els bons toreros, per molt difícil que siga la situació o el bou. És per això que hem de desitjar que l'alcalde no perda el seu, com malintencionadament s'ha fet córrer pel poble i que, malgrat totes les putades que ha d'anar salvant, aguante, fins que li donen l'orella o el rabo. Ho dic perquè a Silla l'ixen els nanos de sota les pedres i quan pot creure que una cosa ja està solucionada, plaf! És el que li acaba d'ocórrer, que creia que, amb l'acord entre el PP i el PSOE per a presentar el pla d'ajust a Madrid, ja s'havien solucionat tots els problemes i ara va i el govern central del seu partit, o siga el de Rajoy, li ha dit que nyaca, que el pla que havia presentat no és acceptable. Per tant, tornem a estar ben fotuts, perquè l'ajuntament torna a estar on estava fa unes setmanes: amb l'aigua al coll i sense un cèntim, o siga de fallida.

Tot el que sabem fins el moment que escric aquesta nota, des de la butaca de casa, és que el ministeri d'hisenda no accepta el pla d'ajust que havia presentat l'ajuntament, perquè “no hi ha correspondència entre ingressos i despeses”, han dit. Els tècnics municipals estan mirant on han comès els errors en el projecte que enviaren a Madrid, que és obra de la interventora en cap, que precisament ara està de baixa per maternitat. Però la pregunta és: si tenim un regidor d'hisenda alliberat i ben pagat, igual que l'alcalde, i tenim un flamant equip de govern (en total, 8), com és possible que entre tots no hagen encertat a fer les coses ben fetes? Si el problema és el que diu l'alcalde, que no quadren els números, per què enviaren a Madrid uns comptes desquadrats? Així que l'equip político-econòmic municipal, especialment el regidor d'hisenda, zero; i la interventora en cap, zero. Hem de confiar en la vice-interventora, que s'ha fet càrrec i ha de solucionar el greu problema, que ella no ha provocat.

Una altra cosa és l'oposició que, a excepció del regidor d'EU, que sí que ha posat el dit a la nafra, encara no s'han pronunciat. Evidentment, és el PSOE, que donà suport al fracassat pla d'ajust (el PP i el PSOE s'entenen molt bé quan els convé), qui té més obligació de dir alguna cosa. Els dos titulars de premsa, de dimarts i dimecres, són demolidors i la gent no entén que l'actual ajuntament puga incórrer en una errada d'aquestes consideracions i que senzillament no faça bé un ximple expedient econòmic, quan tots creiem que les marrades eren cosa del ja desaparegut super-gerent Manolo Olmo de Baixauli.

El veïnat encara entenem menys que, malgrat la penúria en què es troba la caixa municipal, finalment tire endavant el tema dels bous, com si ací no passara res. En efecte, finalment hi haurà 8 dies de bous, i no la meitat, com s'havia sol·licitat. Les despeses correran a càrrec de l'ajuntament, o siga de la butxaca del veïnat, tant de la dels tauròfils com de la dels tauròfobs. Contràriament, altres pobles sí que han pres mesures de signe econòmic per a abaratir les festes, com Picassent, on les penyes es fan càrrec dels costos dels bous.

L'ajuntament, doncs, ha pres una decisió, que tindrà serioses conseqüències. De moment, el regidor d'EU ja s'ha pronunciat advertint que no “recolzarà res, encara que siga necessari, perquè quan l'alcalde ha pogut reduir despeses, com ara, no ho ha fet, sinó que ha preferit malgastar el diner en vuit dies de bous...”. Sincerament crec que el govern popular de Silla ha comès un greu error i que a partir d'ara va a tindre molt difícil justificar les retallades que els van a obligar a fer, perquè ha estat incapaç de pegar-la en aquest capítol, que era més fàcil, rebutjant una proposta raonable: bous sí, però disminuint les despeses a la meitat. No han sabut estar a l'altura de les circumstàncies i això significa que s'han quedat sense arguments davant del poble en general i davant de la resta d'associacions, entitats i programes. Si retallen la cultura, els podrem dir que han tingut diners per a bous i no per a cultura. Si retallen en falles, igualment podrem dir-los que han tingut diners per als bous i no per a les falles. Si retallen en prestacions socials, en activitats infantils, en serveis municipals, etc. el poble estarà més legitimat que mai a tirar-los en cara que sí que han tingut diners per als bous.

Finalment, hi ha la qüestió fonamental: si el govern de Madrid ha avançat els diners del pla d'ajust i ha pagat els deutes municipals (entre altres, els bous de l'any passat), ara com s'ho va a cobrar? Ja sabem que aquesta era l'alternativa millor per a Silla, la que defensava el regidor de Compromís, Melero, que proposava que en lloc de presentar cap pla d'ajust, al 6% d'interès, se'n fera càrrec el govern central, que posteriorment s'ho cobraria reduint l'assignació mensual que envia a l'ajuntament. El quid de la qüestió, en aquest cas, és si el govern de Madrid s'ho cobrarà retenint el 50% dels euros que transfereix cada mes a l'ajuntament, o el 25%. Si ho fa amb el 50%, evidentment condemna l'ajuntament a la misèria més absoluta. Per tant, la pilota l'ha de jugar el PP, i del que passe a Silla, a partir d'ara, serà responsable el govern de Rajoy. Així que estem com digué l'Andrea Fabra referint-se als aturats: que se jodan! Estem ben fotuts! Per tant, senyor alcalde, coratge i al bou! I altra vegada repassen bé els comptes, perquè quadren, que això és una cosa que sap fer qualsevol comptable.