dijous, 10 de maig del 2012

ELS BOUS TAMBÉ TENEN CRISI, O NO?

ELS BOUS TAMBÉ TENEN CRISI, O NO?
Article publicat a el Punt/Avui el dia 10 de maig de 2012

Ja que, segons el govern, la crisi que estem passant és total, i per això estan retallant-ho tot, com la sanitat, l'educació, l'obra pública (ni carreteras ni aeropuertos, ha dit Rajoy), etc., i com estem damunt de festes i la situació econòmica de l'ajuntament, segons l'alcalde, és tan crítica que no tenim ni per a pagar les nòmines, en aquestes circumstàncies és evident que tampoc ha d'haver diners per a saraos ni festes, o siga ni per a bous. O sí que hi haurà diners per a bous?

El tema no és qualsevol cosa, sinó molt important. Així ho ha valorat l'assemblea de Compromís, que jo sàpiga; confie que la resta de partits del consistori, també ho faran. Concretament, Compromís ha aprovat en assemblea demanar la retallada de la partida de bous, reduint la festa a la meitat (quatre dies) i exigint que les penyes Caixaes i l'Esclafit, contribuïsquen a les despeses de la plaça, ambulància i segurs, ja que n'obtenen els beneficis de les entrades als espectacles.

A mi m'ha paregut, la de Compromís, una proposta moderada i de molt de sentit comú, ja que no s'oposen a la festa de bous, que agrada a tanta gent, sinó que introdueixen elements raonables. A més, volen que el veïnat es pronuncie, en una mena de debat i/o consulta populars i per això inviten a participar activament, mitjançant les xarxes socials (facebook, twiter) i/o enviant cartes i articles d'opinió als mitjans d'opinió. Com el sentit bàsic de la proposta de Compromís no és discutible, perquè a la força s'han de retallar despeses, segon ha dit i ordenat el govern, la qüestió és decidir com es fa amb les taurines.

Per altra part, seria una tragicomèdia que, per culpa de la crisi, no se signen convenis amb les falles i amb altres entitats socials, lúdiques i esportives i que no s'apliquen els mateixos criteris amb els bous. No s'entendria i el greuge comparatiu amb altres entitats seria de dimensions, que ara mateix no puc ni imaginar. Ho dic, perquè conec els criteris de les associacions respecte de les subvencions municipals i les associacions saben quin és el meu criteri, que ja era restrictiu quan jo era alcalde i encara no s'esperava aquesta crisi d'ara. Arribat el moment, si el govern municipal no és just en aquest tema i afavoreix els bous, en detriment de les altres associacions, jo em posaré al costat d'aquestes, si protesten.

Una altra cosa, molt pitjor encara, seria si s'apliquen retallades en qüestions eminentment culturals i d'estudi, com l'ensenyament d'adults, el Conservatori i la Lírica, i no se'n fan en el tema dels bous. Els bous, per molt que s'entesten alguns polítics populars, no són cap activitat cultural; això ho diuen els del PP, perquè intenten fer-ho servir de coartada, per a justificar el seu interès polític i electoral. Jo crec que exageren innecessàriament en el seu capficament, perquè podrien satisfer les seues promeses, sense involucrar la cultura. Podrien invocar que és una tradició, com la de llançar una cabra des d'un campanar; o podrien justificar-ho perquè hi ha molta gent a qui els va la marxa taurina; podrien dir qualsevol cosa, menys dir que la festa dels bous siga cultural.

Així que Compromís ha pegat foc a la traca, una traca llarga i de colors que no sabem encara com acabarà; confie que el tro final serà el triomf del sentit comú. Compromís invita a parlar del tema, a manifestar l'opinió: tothom està convocat. Els mitjans de comunicació que tenim ara a l'abast, són poderosos i les opinions poden navegar amb una immediatesa i eficàcia extraordinàries. La imaginació és lliure i tothom ha de pensar que la campanya paga la pena, si finalment s'aconsegueix que triomfe el sentit comú per sobre del sense sentit. De moment, la proposta de retallar els dies de bous i de fer participar els tauròfils en les despeses, ja és de molt de sentit comú. Espere que hi hagen altres propostes.