dijous, 11 d’octubre de 2012

OFEGATS EN LA DESÍDIA

OFEGATS PER LA DESÍDIA
Article publicat a el Punt/Avui el dia 11 d'octubre de 1212

Un repàs de l'urbanisme de Silla demostra que ací mai s'ha tingut en compte que a mesura que el poble ha anat creixent, també ho han fet Alcàsser i Picassent, sense que en cap dels tres pobles s'ha previst que les aigües de pluja han de tindre eixides suficients, especialment per als casos de grans revingudes.

No ho han tingut en compte els nostres tècnics municipals, ni els nostres polítics, ni tampoc els dels dos pobles veïns, aquells perquè s'han limitat a deixar córrer l'aigua cap avall, o siga cap a Silla i els nostres perquè els ho han consentit. Tampoc ho ha tingut mai en compte el Ministeri d'Obres Públiques, amb les carreteres que ens limiten per l'est, pel nord i per l'oest (Pista de Silla i variant de la N-332), ni en cap de les tres vies de ferrocarrils (Xàtiva, Gandia, AVE).

L'explicació és que els nostres tècnics i polítics han actuat amb desídia en aquest tema. Finalment i lamentablement, el veïnat, en general, s'ha resignat a patir les inundacions, en lloc de prendre posicions valentes i d'exigir als polítics solucions als problemes que han de patir de tant en tant, però massa sovint.

Si tot el poble haguérem tingudes clares les idees, els partits polítics i els tècnics municipals, el tema de la solució de les pluvials hauria figurat no sols als programes electorals, sinó que hauria estat la gestió política prioritària. No ha estat així, com hem vist, i en aquest sentit crec que puc afirmar que ha estat el meu partit (el Bloc, ara Compromís), qui més ha treballat i insistit en cercar solucions; per això, i amb l'experiència dels anys que he estat al front del municipi, crec que puc fer una anàlisi del que ha passat, el divendres passat, tot i relacionant-ho amb les obres que s'han executat, que algú pensà que eren la “solució” i les que s'haurien d'haver executat, i també relacionaré les actuacions que s'han fet o s'haurien d'haver fet, per part de la Generalitat, d'Aquagest, dels tècnics municipals i dels nostres polítics, els del govern i els de l'oposició.

Com el poble tenim dret a saber la veritat, reclamaré una sèrie d'informes que donaran llum als fets i que s'han de fer públics, perquè el veïnat sàpiga defensar els seus interessos, davant l'ajuntament i de les companyies d'assegurances.

En primer lloc, l'enginyer de les obres de pluvials, Juan Antonio Ramiro, ha d'emetre i signar un informe que explique les raons de la poca o insuficient eficàcia de les obres que s'han fet a finals de la Rambleta i de Sant Roc. Haurà de fixar el cabal de les aigües que tenia previst que suportarien i el cabal de l'aigua que en realitat inundà el poble. Així mateix haurà d'explicar el comportament de barrera de la rotonda de la plaça Sanchis Guarner i per què les aigües, en lloc de circular expedites cap a baix, retornaven cap al carrer de Sant Roc. Aquest enginyer, que és qui millor coneix el nostre problema i en qui jo tinguí i tinc posada tota la confiança, explicarà també que les obres que s'han fet són una part menor de totes les que s'han de realitzar per a “controlar” allaus com el de l'altra nit: desviament d'aigües al barranc de Tafarra, prèvia la seua ampliació; la bassa de contenció, a l'altra banda del túnel de Sant Rafael; la nova conducció, paral·lela a la de la Rambleta, pel carrer Montesa; etc.

També és important saber exactament com va anar a la gestió de la comporta de l'avinguda de Picassent; especialment cal saber en quin moment exacte es donà l'ordre d'obrir-la, per tindre la seqüència exacta de la inundació, ja que la clau de tot radica en aquest punt, perquè tothom sap que si es manté tancada la comporta, el poble no s'inunda, encara que la carretera, sí. Jo sé que prendre la decisió és difícil, perquè ho vaig viure en directe i sé que s'ha de resistir les pressions de governació i de la prefectura de carreteres. La pregunta és: què passà exactament la nit del dia 28, en quin moment s'obrí la comporta? Ja s'havia evacuat l'aigua de la Rambleta? Segons l'informe municipal (webb de l'ajuntament) les “comportes s'obriren a les 1'15 hores “donada la insistència de la prefectura de carreteres” fins que a les 3'45 es tornaren a tancar. Aquesta informació l'han de fer i subscriure els tècnics Josep Valero, que és qui més en sap d'açò, i Josep Villalba.

També s'ha de saber si les canonades dels desaigües de la Rambleta i de Sant Roc i en general tot el clavegueram de la ciutat, embornals, etc. estaven en condicions. Com açò és una de les obligacions de la concessió de les aigües potables, Aquagest haurà d'emetre, justificar i signar, un informe de la revisió d'aquestes canonades i dels embornals de la ciutat, amb el vist i plau dels nostres tècnics, que són els qui han de tindre cura que l'empresa complisca amb les seues obligacions. Així mateix, com també és important que els barrancs i sequiols estiguen nets, per a alleugerir al màxim l'evacuació de les aigües i per a evitar les inundacions dels camps, caldrà que el Consell Agrari informe les raons per les quals enguany no s'han netejat.

Un tema important en aquestes circumstàncies és que la població siga alertada del perill que correm. La població no va estar informada de la imminència d'aquelles fatídiques pluges, perquè, segons el comunicat de ajuntament, “el fax d'avís d'emergència per part de la Conselleria de Governació, va arribar passades les pluges, concretament a les 00.58 hores a l'Alcaldia” quan ja havia passat tot, raó per la qual caldrà demanar responsabilitats i denunciar a la conselleria, cosa que hauria d'haver fet ja l'alcaldia i el regidor d'urbanisme Prieto, i s'hauria de ratificar en Ple.

També ha estat molt negligent l'actuació del gabinet de premsa municipal, que tardaren tres dies a informar de res, concretament el dia 1 d'octubre, quan les pluges havien estat la nit del dia 28 de setembre...

I és molt important saber si la Generalitat pensa continuar les obres que iniciaren, i a les quals s'ha compromès amb Silla, perquè mentre no estiguen acabades correrem el mateix perill. Els poders públics superiors (Generalitat, Ministeri d'Obres Públiques, Renfe) han d'entendre que les obres que necessita Silla, per a evitar aquestes inundacions, són de la seua responsabilitat per culpa de les seues males actuacions. Al respecte és la Generalitat que ha d'obligar Alcàsser i Picassent, també, a executar les canalitzacions de les seues aigües pluvials, de manera que no desaigüen sobre el nostre poble i per la cara.

Tot i reconeixent que l'alcalde i alguns regidors varen estar a l'altura de les circumstàncies, participant i ajudant, el veïnat hauria de saber exactament amb qui, polítics i funcionaris municipals, es pogué comptar aquella nit. I l'endemà, que també va ser un dia de molta feina, quins polítics varen donar la cara i qui se n'anà a caçar.

Jo sé quin és el comportament dels funcionaris municipals, perquè he passat per situacions com aquesta quan jo era alcalde, o tinent d'alcalde. Alguns es comporten de manera excel·lent. El veïnat, però, té dret a saber la veritat de tot. I no vull acabar sense tocar el tema de la quantitat d'aigua caiguda, perquè hi ha informacions contradictòries i precisar-ho és important de cara a les assegurances. Una cosa és l'aigua caiguda sobre Silla i una altra l'aigua que s'arrossegava des d'Alcàsser i Picassent i per això és important que s'elabore un informe fonamentat.

Si volem solucionar el problema històric i no morir ofegats, cal abandonar la desídia i treballar de valent.