dijous, 8 de novembre del 2012

SILLA O LA BUFA LA GAMBA

SILLA O LA BUFA LA GAMBA
Article publicat a el Punt/Avui el dia 8 de novembre de 2012

Dir que una cosa és la bufa de la gamba és dir que és un desgavell, un despropòsit, un sense sentit i per això vull donar les raons per les quals pense que Silla és la bufa la gamba. Per començar, donaré tres raons, com a mínim, de les quals ja n'he parlat els darrers dies: les pluvials, la situació econòmica de l'ajuntament i la informació al veïnat.

Del tema de l'amenaça constant que patim inundacions, sembla que els polítics, els tècnics i el veïnat en general, ja se n'han oblidat. Com a mínim, en els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve la quantitat assignada és absolutament ridícula i en el darrer ple ni se n'ha parlat. Un líder polític local em reconeixia que aquest tema sols em preocupa a mi, que tot el món ja se n'ha oblidat, i que sembla com si mai no hagués passat res. Increïblement això és el que passa, però jo vull insistir en la greu responsabilitat del govern municipal, dels seus tècnics i dels partits polítics. Però, sobre tot, en la necessitat que el veïnat pressione els polítics i els exigisca més compromís i més dedicació.

L'única iniciativa que conec, segons m'han explicat, és la del meu mateix partit (Compromís-Bloc), que ha presentat una moció perquè se'ls exigisca a Alcàsser i Picassent responsabilitats per les inundacions que ens provoquen. Molt bé, encara que aquesta exigència se li ha de fer també a la Generalitat, que és la responsable de fer complir el seu propi pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d'inundacions en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

La situació de col·lapse total de l'administració local per falta de pressupost, segons hem llegit a la premsa, demostra, d'una manera clara i rotunda, la poca o nul·la capacitat dels populars locals, comandats per Prieto, davant del govern de l'Estat, ni davant de la mateixa Generalitat, que se n'hauria d'haver ocupat. Altres pobles en la mateixa situació precària que el nostre sí que han estat “ajudats”, mentre que a Silla, com si fórem uns condemnats, ens tracten amb desconsideració i menyspreu. Quina és la reacció del govern municipal? Sembla que plorar i no saber per on tirar.

En aquestes circumstàncies jo ja fa temps que predique la col·laboració eficaç i honesta dels partits, perquè cerquen “solucions”, ja que es tracta del bé del poble. Sembla que en l'única cosa en què s'han posat d'acord el PP, els Verds i EU és en apujar les ordenances! Un acord absolutament ridícul, que no beneficia el poble, sinó que encara encareix més la vida dels veïns, que han de pagar més per menys, quan el millor acord a què han d'arribar els partits és en activar protestes contra el govern central, que és qui ens estrangula. I encara una curiositat: ha fet res el govern municipal i els partits per aclarir per quina raó paguem més cara l'aigua potable a Silla que a València?

En tercer lloc he apuntat el cas de la poca informació que tenim els veïns i veïnes de Silla, dels temes que ens interessen i a través del gabinet de premsa municipal, que per cert, paguem a preu de luxe, malgrat la seua ineficàcia. Per exemple, què està explicant sobre el tema de les pluvials, o sobre la situació econòmica municipal, que hem assenyalat, o sobre els acords que es prenen als Plenaris... Visitar la pàgina web de l'ajuntament és senzillament perdre els temps, perquè informa de qualsevol cosa menys del que interessa.

Com jo li done tanta importància a la informació, perquè crec que un poble desinformat és un poble manipulat, també vull denunciar la mancança d'activitat informativa dels respectius partits polítics, que estan desapareguts o semi desapareguts, malgrat que a Silla estan passant tantes coses que interessen al veïnat.

O siga que, per aquestes raons i per altres, que qualsevol veí pot afegir, la sensació que tenim molts ciutadans i ciutadanes és que hi ha més obscurantisme que claredat i que vivim desemparats. Per exemple, molta gent em demana pel carrer què ha de fer davant l'amenaça que li embargaran els comptes bancaris si no paga un deute municipal que té pagat. Em mostren els rebuts i, en efecte, els té pagats. Quin despropòsit és aquest? Qui li explica al veïnat que l'ajuntament, incapaç de cobrar els impostos i les taxes com Déu mana, li ha passat la gestió a la Diputació, però que si ha de reclamar res ha d'anar a Sagunt, encara que la culpa siga de les oficines municipals? I etcètera, etcètera, o siga que Silla és la bufa la gamba.