dilluns, 7 de setembre del 2015

OBRES DE MISERICÒRDIA DEL PP

Obres de misericòrdia

VERSOS IMPERTINENTS, de Pep Pons de l'Horta

publicats a el Punt/Avui el 26 d'agost de 2015

En Fernàndez rebé al Rato
però per misericòrdia,
perquè és un bon cristià,
i perquè és de l'Obra,
i sap el que se li fa
a qui li falta consell,
que se l'ha d'aconsellar,
I que a qui s'equivoca,
se l'ha d'esmenar,
finalment sap que als afligits
se'ls ha de consolar.
I que fins i tot als presos
se'ls ha de visitar,
i com sap que Rato, pres
ha d'acabar, el volia consolar.
-------------------------------
El ministre no pot amagar,
la seua fe i concòrdia
i volia practicar
obres de misericòrdia,
per si el podia ajudar.
Per tot plegat el ministre
havia d'acceptar
la visita de Rato, sinistre,
i potser que per resar
i al Nostre Senyor pregar.
------------------------------
Les quatre que va triar,
són les que són menester
perquè el vulga perdonar,
sant Escrivà de Balaguer
i al cel el faça menar.