dilluns, 11 de maig del 2020

SANTS I CARDENALS

Sants i Cardenals


11/05/2020
El Repunt 30

La sorprenent elevació als altars de Juan Cotino, de qui ha fet l’apologia de les seues virtuts el seu amic, el cardenal Canyissars, ha causat una gran alarma entre els cristians clergues i seglars i molta gent agnòstica o atea com jo. Com sembla que nomenar sants és una funció reservada al Papa, encara no se sap res de la reacció del Vaticà. Jo no sé si aquest carca i pintoresc cardenal, valencià de DNI, té el poder suficient per a fer el que ha fet, o si per haver actuat al marge de la màxima autoritat, que supose que serà l’Esperit Sant, haurà incorregut en pecat d’excomunicació, que ja tindria gràcia. Propose que ho aclarisquen el Grup de Seglars i Rectors del Dissabte, que per la seua banda ja s’han manifestat en contra de la santificació de Sant Cotino.

Aquest important grup cristià que, malgrat que sembla que viuen en les catacumbes, donen la cara, iestan molt compromesos amb la seua feina i són uns bons testimonis del que creuen, han dit que l’actitud del cardenal, “ha causat desconcert i inquietud en amplis sectors de la societat valenciana”. Repudien les paraules del cardenal en defensa del nou sant, a qui ha declarat, en una carta arquebisbal, màrtir de la fe, apòstol incansable i víctima de la persecució desfermada contra ell per part de la justícia. Aquests valents seglars i rectors cristians no estan d’acord que Canyissars contrapose la justícia civil i penal a la divina, cosa “que cap consciència cristiana pot admetre”. Gràcies a Déu que aquests capellans tenen les idees més clares que l’eminent.

Aquest nou sant fou el màxim responsable de la visita del Papa a València i els jutjats estaven aclarint la seua responsabilitat, ell ja havia involucrat un arquebisbe i un cardenal, ja morts, en l’afer, intentant salvar-se del juí, que ara ja no caldrà. Canyissars acaba la carta laudatòria exclamant “que bo, misericordiós i compassiu que és Déu! Ha mort el dilluns de Pasqua!”. Entenc que els capellans del dissabte s’hagen tirat les mans al cap. La cosa és tan greu que faran molt bé si demanen al Papa que intervinga, per evitar més desvaris de sa eminència. Si el deixen fer, no m’estranyaria que repetira el mateix amb Rita Barberà, i Billy el Niño, amb els quals el nou sant formaria una nova sagrada família.

Ja sé que el grup de cristians del qual parle fan la seua feina molt bé (defensen el Vaticà II, el Papa Francesc, l’ús del valencià en l’església, el compromís dels cristians en els temes socials…). No estan ben vistos al Palau arquebisbal perquè fan coses com la que comentem avui i a la cúria els detesten. En realitat la beateria de la cúria tenen més poder que els bisbes, als quals segresten només els envia Roma, com m’explicava un amic capellà.

Per tot açò, jo els propose que facen una visita a Roma, on s'han d’assabentar de les burrades que passen a València. Ara mateix i a punt de tancar aquest Repunt, m’informen que l’eminent cardenal ha ordenat obrir la Basílica de la Mare de Déu de bat a bat, malgrat que estava prohibit, enfrontant-se al govern. Si van al Vaticà podrien indagar pel nom del substitut del cardenal i pel destí de la seua capa magna, perquè es podrien fer abrics per a les criatures que passen fred.